Shop Regulations

1. Właściciel

Sklep Internetowy www.behindthemountain.net (Sklep Internetowy) prowadzony jest przez firmę Behind The Mountain Records Tomasz Zagórski Trzebnicka 88/19, 50-231 Wrocław, NIP działalności: 6871729693

2. Zamówienia

Zamówienia realizowane są przez sklep internetowy działający pod adresem www.behindthemountain.net . Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych adresowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Podczas realizacji zamówienia klient wybiera sposób płatności za zamówienie oraz metodę przesyłki – system automatycznie na podstawie wybranych opcji przedstawia łączny koszt zamówienia, obejmujący kupowane produkty oraz koszty wysyłki.

Przy zamówieniu podawany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia. W przypadku zamówień w przedsprzedaży, czyli tzw. pre-orderów, termin realizacji zamówienia podany jest w opisie produktu dostępnego w formie pre-orderu.

Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesyłek wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wszystkie ceny podawane są w Złotych Polskich (PLN).

3. Koszt wysyłki na terenie Polski:

Koszt wysyłki znajdziesz w dziale koszty wysyłki Poczty Polskiej

4. Formy realizacji zamówień:
– paypal (www.paypal.pl)
– kartą kredytową / przelewem online reazliowanym przez Płatności PayU
:

VISA, MasterCard, mTransfer, MultiTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew24, Płacę z iPKO, Płacę z Alior Sync, Płacę z Alior Bank, Płać z Nordea, Pekao24Przelew, Przelew Online Crédit Agricole, Przelew z Millennium, Przelew z MeritumBank, Przelew z EuroBank, Przelew z Raiffeisen, Przelew z GetinBank, Przelew z BPH, Płać z ING, Płacę z City Handlowy, Przelew z Polbanku, Przelew z Kredyt Banku, Przelew z BGŻ, Przelew z Deutsche Banku, Przelew z Bankiem Pocztowym, Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki

5. Sposób i termin realizacji zamówień:

Zamówienie wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wysyłam przesyłki w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Reklamacje

Jeśli otrzymany towar zawiera ukryte wady, Klient powinien odesłać wadliwy towar w ciągu 7 dni za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby firmy: Behind The Mountain Records Tomasz Zagórski Trzebnicka 88/19, 50-231 Wrocław, z opisem wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli wymiana nie będzie możliwa na przykład ze względu na brak w magazynie, Klientowi zostanie zaproponowany inny produkt bądź też możliwość zwrotu równowartości produktu w PLN.

7. Prawo odstąpienia od umowy
Dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25.12.2014 roku

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionych Produktu(-ów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówionych Produktu(-ów)

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep Internetowy tj: Behind The Mountain Records Tomasz Zagórski Trzebnicka 88/19, 50-231 Wrocław, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres: karol@selfmadegod.com).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
– jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

– Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu(-ów).

Od 25 grudnia 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, konsumentom przysługuje dłuższy czas na zwrotu towaru: 14 dni, a nie jak do dnia 24.12.2015 termin wynosił 10 dni.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, płyty winylowe, kasety, itp. oraz produkty szybko psujące np. artykuły spożywcze.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Faktury VAT

Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT, chęć otrzymania faktury VAT należy w momencie składania zamówienia w polu KOMENTARZ podając jednocześnie pełne dane do faktury (nazwa firmy, pełny adres, NIP).

9. Ochrona danych osobowych

Firma Behind The Mountain Tomasz Zagórski nie odsprzedaje ani nie wymienia danych osobowych naszych klientów, dane zbierane są wyłącznie w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących Behind The Mountain. Firma nie udostępnia żadnych adresów osobom trzecim.

Firma Behind The Mountain Tomasz Zagórski zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez firmę Behind The Mountain Tomasz Zagórski.

order you will be redirected to the purchasing process